Galleri

Vinterhugget tømmer av bjørk
Bjørketømmer er kuttet og kløyvd til 30 cm vedkubber
Fyringsved i 6m3 stålkontainere blir tørket i anlegget før pakking
30cm bjørkeved er tørket til <20% fuktighetsinnhold og klare for pakking
Innpakkings- og lagringsområde
line
disain7