Galleri

Färsk björk huggen vintertid
Björkträ kapas och klyvs till 30cm långa bitar
Bulkved i 6m3 stålcontainrar ugnstorkas innan den förpackas
30cm björkved ugnstorkas till <20 % fukthalt och är färdig att förpackas
Förpacknings- och lagringsområde
line
disain7