HVORDAN MAN FYRER OPP PÅ RIKTIG MÅTE?

Brannlaging

Det å fyre på en vedovn eller peis hjemme er utgjør ikke bare en kilde til hygge, men også et middel til å redusere strømkostnader. Optimaliser energiforbruket i hjemmet ved å bruke "Estonian Firewood" produkter i peisen. Husk at det ikke bare er viktig å velge riktig ved, men også å fyre på riktig, slik at du sparer energi hjemme og forurenser miljøet mindre.

Ansvarlig oppvarming

Et tørt brensel med et fuktighetsinnhold på under 20 % er et effektivt fast brensel. Ved forbrenning av vått, pulverisert brensel oppstår det mye rester fordi fuktigheten forhindrer fullstendig forbrenning. Opphopning av rester hemmer varmeoverføringen til ovnen. Jo mer sot på skorsteinsveggene, desto mer brensel det trengs for å oppnå ønsket resultat (f.eks. 1 mm sot på skorsteinsveggene tilsvarer ca. 10 % mer brensel). Du kan gjerne bruke alle treslag så lenge de ikke er impregnert eller våte. Brennverdier for treslag ("Woodfuel" 2010, SA Private Forest Centre):

 

Bjørt: 1.700 kWh/fastkubikk

Furu: 1.360 kWh/fastkubikk

Osp: 1.330 kWh/fastkubikk

Gran: 1.320 kWh/fastkubikk

Or: 1.230 kWh/fastkubikk

For effektiv oppvarming ta veden innendørs 1-2 dager før brenning. Diameteren på vedkubbene er 5-10 cm. Ildstedet er ikke beregnet for brenning av søppel eller plastmaterialer!

Slik tenner du på: kontroller at startsspjeldet er åpent, og at asken er fjernet fra ovnen. Plasser vedkubbene i ildstedet, og fyll ikke mer enn ¾ av dørens høyde. Før opptenning, rengjør brennkammeret for rusk og eventuelle gjenværende stabler for å forhindre at gnister starter en brann.

Tenn kubbene ovenfra ved bruk av pellets og små treklosser eller -flater. Kubbene bør ta fyr ovenfra, noe som sikrer fullstendig forbrenning. I motsatt tilfelle (bunnfyring) slippes vedgassene uforbrent ut i skorsteinen. Ved opptenning ovenfra oppnår du maksimal forbrenningstemperatur raskere, og forbrenningsprosessen er renere.

Ovnen er ikke en søppelbøtte! Forbrenning av plastposer, emballasje og papir forurenser luften og utgjør en helserisiko. Bruk kun tørr ved til oppvarming!

Sørg for tilstrekkelig trekk og oksygentilgang under oppvarming. Juster trekket med en luke eller spjeld på brenn-eller askekammer. Luken må være helt åpen under forbrenningsprosessen. Bruk et startspjeld for å tenne på.

Vinterspjeldet kan du åpne og lukke startspjeldet etter 10-15 minutters forbrenning. Spjeldet kan lukkes helt når du ikke lenger ser glødende kullbiter. Hvis du lukker spjeldet for tidlig, kan det oppstå giftig røyk i rommet. Bruk røyk- og sutrevarslere.

I gjennomsnitt trenger du 10 m³ luft for å forbrenne 1 kg ved på en effektiv måte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon! Dårlig ventilasjon kan føre til undertrykk i rommet og forstyrre forbrenningen. I lufttette boliger bør du vurdere separate kanaler for forbrenningsluft, som er isolert og utstyrt med spjeld.