Kuidas õigesti tuld teha

Tule tegemine

Kodus, puuküttega ahjus või kaminas tule tegemine ei ole mitte ainult hubasuse allikas, vaid ka vahend  elektrikulude vähendamiseks. Optimeerige oma kodu energiatarbimist, kasutades kaminas “Estonian Firewood” tooteid. Pidage meeles, et oluline pole mitte ainult valida õige puit, vaid ka seda õigesti põletada, nii säästad energiat kodus ja saastad vähem keskkonda.

Vastutustundlik kütmine

“Kuiv kütus, mille niiskusprotsent on alla 20%, on efektiivne tahkekütus. Märjade halgude põletamisel tekib palju jääkaineid, kuna niiskus takistab täielikku põlemist. Kogunevad jääkained pidurdavad soojusülekannet kütteseadmesse. Mida rohkem tahma lõõriseintel, seda rohkem kütust on vaja soovitud tulemuse saavutamiseks (nt: 1 mm tahma lõõriseintes vastab umbes 10% suuremale kütusekogusele). Kasutada võib kõiki puuliike, kui need pole immutatud ega märjad. Puuliikide kütteväärtused (‘Puitkütus’ 2010, SA Erametsakeskus):

 

Kask: 1700 kWh/rm

Mänd: 1360 kWh/rm

Haab: 1330 kWh/rm

Kuusk: 1320 kWh/rm

Lepp: 1230 kWh/rm

Efektiivseks kütmiseks too halupuud tuppa 1-2 päeva enne põletamist. Halud läbimõõduga 5-10 cm. Küttekolle ei ole prahi või plastmaterjalide põletamiseks!

Tuletegemine: veendu, et stardisiiber on avatud, tuhk koldest eemaldatud. Aseta halud koldesse, täites maksimaalselt ¾ ukse kõrgusest. Enne süütamist puhasta koldeesine prahist ja ülejäänud halgudest, et sädemed ei tekitaks tulekahju.

Süüta halud ülevalt, kasutades looduslikke küttetablette ja väikeseid puitklotse või pindu. Halud peaksid süttima ülevalt, tagades täieliku põlemise. Teisel juhul (süütamine alt) eralduvad puugaasid põlemata kujul korstnasse. Pealt poolt süütamisel saavutatakse põlemise maksimumtemperatuur kiiremini, põlemisprotsess on puhtam.

Ahi ei ole prügikast! Plastkottide, pakendite ja paberi põletamine saastab õhku, ohustades tervist. Kasuta kütmiseks vaid kuiva halupuitu!

Kütmisel taga piisav tõmme ja hapniku ligipääs. Tõmmet reguleeri kolde- või tuharuumi ukse või regulaatoriga. Siiber peab olema põlemisprotsessi käigus täielikult avatud. Kütmise alustamisel kasuta stardisiibrit.

Talvesiibri võib avada ja stardisiibri sulgeda pärast 10-15 minutit kestnud põlemist. Siibri võib täielikult sulgeda, kui hõõguvaid söetükke enam pole. Liiga vara sulgemisel võib tuppa koguneda mürgine vingugaas. Kasuta suitsu- ja vinguandureid.

1 kg puidu efektiivseks põletamiseks kulub keskmiselt 10 m³ õhku. Taga piisav ventilatsioon! Kehva ventilatsiooni korral võib ruumis tekkida alarõhk, häirides põlemist. Õhutihedate elamute puhul kaalu eraldi põlemisõhu juhtimist, isoleeritud ja klappidega varustatud kanalit.”