Inledning

Expotec Ltd. är ett estniskt företag specialiserat på tillverkning av vedprodukter av hög kvalitet. Vår produktionsanläggning är belägen 220km från Tallinns hamn, mitt i vildmarken. Omgiven av lövträdsskogar finns alltid råmaterialet, björk (Betula), för vedtillverkning till hands.

All vår ved ugnstorkas under alla årstider vilket gör det möjligt att förvandla färsk björk till torr och förpackad brasved på mindre än två veckor, även när det är -20 vintertid. Vår nuvarande produktionskapacitet är 350 ton vilket är lika med 15 lastbilslaster eller 30 TEU (tjugofotsekvivalenter) av torkad brasved per månad. Vårt syfte är att alltid uppfylla kundernas förväntningar gällande kvalitet och att kunna leverera kontinuerligt under säsongen.

Våra huvudsakliga marknader är Sverige, Norge och Finland. Den bäst säljande produkten är brasved i olika slags förpackningar.

line
disain7